Home

Kalundborg Idrætsråd

Hvem er vi Kalundborg idrætsråd

Kalundborg idrætsråd blev stiftet i forbindelse med Kommunalreformen i 2007.

Der var fem kommuner Kalundborg, Bjergsted, Hvidebæk, Gørlev og Høng kommuner, disse blev slået sammen til en stor kommune " Kalundborg".

Hver især havde disse fem kommuner deres egen måde at

repræsenter deres idræt overfor det kommunale system. disse blev nedlagt i forbindelsen med kommunalreformen og kalundborg idrætsråd blev dannet.

 

Formåls paragraf §2

Kalundborg Idrætsråd har til formål, at:

Fremme idrætslivet i kommunen arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige idrætsaktiviteter.

Virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne.

Varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

 

Kalundborg Idrætsråd vil opnå dette mål ved at:

Udføre eller lade udføre rådgivende opgaver, som har relevans til medlemsforeningerne, i samarbejde med kommunen eller anden offentlig myndighed.

Igangsætte eller være medaktør ved projekter, som henvender sig til ikke foreningsrelaterede aktører, hvor aktiviteten er orienteret mod en idrætsaktivitet.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved